Body Express

PODROBNÉ INFORMACE

SEZNAM STUDIÍ A DALŠÍ INFORMACE

Studia BODY EXPRESS jsou provozována na základě franchisy těmito provozovateli:

  • M-Palác, Heršpická 5, Brno
    STAR FITNESS, s.r.o., Heršpická 5a, 63900, Brno, IČ: 26289482, DIČ: CZ26289482

  • Nová Osada, Gajdošova 7, Brno
    STAR FITNESS, s.r.o., Heršpická 5a, 63900, Brno, IČ: 26289482, DIČ: CZ26289482

  • Obřany, Fryčajova 27, Brno
    Pavel Malášek, Babice nad Svitavou 357, 66401, Babice nad Svitavou, IČ: 68652712, DIČ: CZ7103143850

POUČENÍ PRO SPOTŘEBITELE

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto poučujeme zákazníky z řad spotřebitelů, že v případě, kdy spotřebitel uplatní vůči podnikateli jakýkoli svůj nárok týkající se mezi nimi uzavřené smlouvy o dodání zboží nebo služeb, přičemž podnikatel nároku nevyhoví a nedojde ani jiným způsobem k vyřešení vzniklého sporu, má spotřebitel možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách http://www.coi.cz/ pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“.